• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (01:00, ngày 28 tháng 6 năm 2010) (Sửa) (undo)
  (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">bild</font>'''/=====
  +
   
   +
  =====/'''<font color="red">bilt</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 9: Dòng 10:
  =====được xây dựng=====
  =====được xây dựng=====
   +
   +
  ==Các từ liên quan==
   +
  ===Từ đồng nghĩa===
   +
  =====adjective=====
   +
  :[[constructed]] , [[fabricated]] , [[manufactured]] , [[made]] , [[put together]] , [[produced]] , [[assembled]] , [[completed]] , [[finished]] , [[created]] , [[well-proportioned]] , [[shapely]] , [[stacked]] , [[ample]] , [[busty]] , [[full-figured]] , [[voluptuous]] , [[well-rounded]] , [[athletic]] , [[beefy]] , [[brawny]] , [[powerful]] , [[pumped up]] , [[stout]] , [[sturdy]] , [[strapping]] , [[strong]] , [[buxom]] , [[curvaceous]] , [[curvy]] , [[well-developed]]
   +
  ===Từ trái nghĩa===
   +
  =====adjective=====
   +
  :[[flat]] , [[skinny]] , [[puny]] , [[weak]]

  Hiện nay

  /bilt/

  Thông dụng

  Xem build

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  được đắp lên
  được xây dựng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X