• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">´bjuərə¸kræt</font>'''/=====
  {{Phiên âm}}
  {{Phiên âm}}
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  16:27, ngày 20 tháng 5 năm 2008

  /´bjuərə¸kræt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quan lại, công chức
  Người quan liêu

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  viên chức bàn giấy (chuyên câu nệ nguyên tắc)

  Oxford

  N.

  =====a person who works for the government

  An official in a bureaucracy.
  An inflexible orinsensitive administrator.
  Bureaucratic adj.bureaucratically adv. [F bureaucrate (as BUREAUCRACY)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X