• (Khác biệt giữa các bản)

    15:27, ngày 12 tháng 1 năm 2010

    < người cung cấp vốn cho những dự án kinh doanh mạo hiểm ( nhưng đầy triển vọng ), cùng với những lời khuyên và những cơ hội. họ thường hoạt động độc lập hay làm trong những tổ chức rất nhỏ, và chỉ giữ vai trò không trực tiếp như cố vấn cho hoạt động của doanh nghiệp được đầu tư. ( từ đồng nghĩa : angel investor; trái nghĩa : vulture capitalist>

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X