• Revision as of 10:44, ngày 20 tháng 11 năm 2007 by Admin (Thảo luận | đóng góp)

  Khi sửa đổi nội dung từ, thêm từ,hay thêm chuyên ngành cho từ..., bạn cần trình bày theo một quy ước soạn thảo chung của Baamboo-Tra Từ dưới đây:

  • Đối với cấp các loại từ điển

  Sử dụng mã hai dấu bằng == vào đầu và cuối đoạn mỗi đề mục loại từ điển: Từ điển thông dung, từ điển kinh tế, từ điển kỹ thuật... Ví dụ:

     ==Thông dụng==
  
     == kinh tế==
  
     == kỹ thuật==
  

  sẽ cho ra:

  == thông dụng==

  == kinh tế==

  == kỹ thuật==

  • Đối với các đề mục "danh từ", "tính từ", "động từ", "phó từ" trong từ điển thông thường và đề mục "nghĩa chuyên ngành" và "tham khảo" trong từ điển chuyên ngành
  Sử dụng ba dấu bằng === vào đầu và cuối mỗi đoạn của đề mục danh từ, tính từ, động từ, trạng từ nếu là trong từ điển thông thường, của đề mục nghĩa chuyên ngànhtham khảo nếu là trong từ điển chuyên ngành.

  Ví dụ:

  ===danh từ===

  Cho ra:

  danh từ

  • Đối với các giải nghĩa và ví dụ giải nghĩa
  Sử dụng bốn dấu bằng ====' trước mỗi giải nghĩa của từ.
  Sử dụng mã ::[[từ]][[từ]][từ]] cho câu ví dụ bằng tiếng Anh.
  Sử dụng :: trước giải nghĩa bằng tiếng Việt cho các ví dụ trên.

  Ví dụ: Trong phần giải nghĩa từ help để trình bày nghĩa Sự giúp đỡ, sự cứu giúp, sự giúp ích và ví dụ của nghĩa này như sau:

  Sự giúp đỡ, sự cứu giúp, sự giúp ích.

  to give help to someone
  giúp đỡ ai

  Cách trình bày sẽ là:

  *Sự giúp đỡ, sự cứu giúp, sự giúp ích.

  ::[[to]] [[give]] [[help]] [[to]] [[someone]]

  ::giúp đỡ ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X