• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Giá nhập khẩu===== ::A term of international trade and banking, denoting cost, insurance and freight for [[...)
  Hiện nay (20:21, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Đấu thầu==
  ==Đấu thầu==
  =====Giá nhập khẩu=====
  =====Giá nhập khẩu=====
   +
  ::[[A]] [[term]] [[of]] [[international]] [[trade]] [[and]] [[banking]], [[denoting]] [[cost]], [[insurance]] [[and]] [[freight]] [[for]] [[shipping]]
   +
  ::Là thuật ngữ thương mại và ngân hàng quốc tế được hiểu là “chi phí, bảo hiểm và cước phí” trong cung ứng hàng hóa
  -
  ::[[A]] [[term]] [[of]] [[international]] [[trade]] [[and]] [[banking]], [[denoting]] [[cost]], [[insurance]] [[and]] [[freight]] [[for]] [[shipping]]
   
  - 
  -
  ::Là thuật ngữ thương mại và ngân hàng quốc tế được hiểu là “chi phí, bảo hiểm và cước phí” trong cung ứng hàng hóa
   
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  Hiện nay

  Đấu thầu

  Giá nhập khẩu
  A term of international trade and banking, denoting cost, insurance and freight for shipping
  Là thuật ngữ thương mại và ngân hàng quốc tế được hiểu là “chi phí, bảo hiểm và cước phí” trong cung ứng hàng hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X