• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">kə´neidiən</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">kə´neidiən</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Tính từ=====
  +
  ===Tính từ===
  =====(thuộc) Ca-na-đa=====
  =====(thuộc) Ca-na-đa=====
  =====Danh từ=====
  =====Danh từ=====

  14:14, ngày 23 tháng 7 năm 2010

  /kə´neidiən/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) Ca-na-đa
  Danh từ
  Người Ca-na-đa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X