• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển thông dụng)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'kɑ:pit</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn --> =====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  07:05, ngày 27 tháng 12 năm 2007

  /'kɑ:pit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tấm thảm
  to lay a carpet
  trải thảm
  Thảm (cỏ, hoa, rêu...)
  to be on the carpet
  được đem ra thảo luận, bàn cãi
  Bị mắng, bị quở trách
  to walk the carpet
  bị mắng, bị quở trách

  Ngoại động từ

  Trải thảm
  (thông tục) lôi (người làm...) ra mắng mỏ; gọi lên mắng

  hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lớp bảo vệ
  lớp lát mặt đường
  lớp mặt đường
  lớp phủ
  tấm thảm
  woven carpet
  tấm thảm dệt

  Oxford

  N. & v.

  N.
  A thick fabric for covering a floor or stairs.b a piece of this fabric.
  An expanse or layer resembling acarpet in being smooth, soft, bright, or thick (carpet of snow).
  V.tr. (carpeted, carpeting) 1 cover with or as with a carpet.2 colloq. reprimand, reprove.
  Carpet-bag a travelling-bag of akind orig. made of carpet-like material. carpet-bagger 1 esp.US a political candidate in an area where the candidate has nolocal connections (orig. a northerner in the southern US afterthe Civil War).
  An unscrupulous opportunist. carpet bombingintensive bombing. carpet slipper a kind of slipper with theupper made orig. of carpet-like material. carpet-sweeper ahousehold implement with a revolving brush or brushes forsweeping carpets. on the carpet 1 colloq. being reprimanded.
  Under consideration. sweep under the carpet conceal (a problemor difficulty) in the hope that it will be forgotten. [ME f. OFcarpite or med.L carpita, f. obs. It. carpita woollencounterpane, ult. f. L carpere pluck, pull to pieces]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X