• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (10:56, ngày 19 tháng 5 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  =====nghiên cứu trường hợp=====
  =====nghiên cứu trường hợp=====
  -
  =====phân tích hoặc nghiên cứu chi tiết và bao quát (intensive) vào đối tượng cụ thể (cá nhân hoặc nhóm) để xác định độ chính xác của mô hình
  +
  =====phân tích hoặc nghiên cứu chi tiết và bao quát (intensive) vào đối tượng cụ thể (cá nhân hoặc nhóm) để xác định độ chính xác của mô hình=====
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==

  Hiện nay

  Kỹ thuật chung

  nghiên cứu trường hợp
  phân tích hoặc nghiên cứu chi tiết và bao quát (intensive) vào đối tượng cụ thể (cá nhân hoặc nhóm) để xác định độ chính xác của mô hình

  Kinh tế

  điều tra mẫu
  nghiên cứu án lệ
  nghiên cứu tình huống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X