• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa)
  Hiện nay (08:15, ngày 3 tháng 4 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  (One intermediate revision not shown.)
  Dòng 7: Dòng 7:
  =====(nghĩa bóng) sự thử làm, sự cầu may=====
  =====(nghĩa bóng) sự thử làm, sự cầu may=====
  -
   
  +
  ::[[I'll]] [[have]] [[another]] [[cast]] [[yet]]
  -
  =====I'll have another cast yet=====
  +
  ::Tôi sẽ làm thử một lần nữa
  -
   
  +
  -
  =====Tôi sẽ làm thử một lần nữa=====
  +
  =====Khoảng ném; tầm xa (của mũi tên)=====
  =====Khoảng ném; tầm xa (của mũi tên)=====
  Dòng 153: Dòng 151:
  *Past: [[cast]]
  *Past: [[cast]]
  *PP: [[cast]]
  *PP: [[cast]]
   +
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  Dòng 230: Dòng 229:
  ::[[cross-cast]]
  ::[[cross-cast]]
  ::cộng hàng ngang
  ::cộng hàng ngang
  -
  =====cộng lại=====
  +
  dfdssdf
  =====cộng thêm=====
  =====cộng thêm=====

  Hiện nay

  /kɑ:st/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự quăng, sự ném (lưới...); sự thả (neo...); sự gieo (súc sắc...)
  (nghĩa bóng) sự thử làm, sự cầu may
  I'll have another cast yet
  Tôi sẽ làm thử một lần nữa
  Khoảng ném; tầm xa (của mũi tên)
  Mồi và lưỡi câu; chỗ câu (câu cá)
  Đồ ăn tiêu mửa ra (chim ưng, cá...); cứt giun; vỏ lột, da lột (rắn...); xác (ve...); cái vứt bỏ đi
  Sự đúc, khuôn đúc; vật đúc; mẫu đúc; (ngành in) bản in đúc
  Sự cộng lại (các con số); sự tính
  (sân khấu) sự phân phối các vai diễn, bảng phân phối các vai diễn
  Bố cục, cách bố trí, cách sắp đặt một câu
  Loại, vẻ, nét, tính tình, tính chất; thiên hướng
  a man of a different cast
  một người thuộc loại khác
  to have a curious cast of mind
  có tính tình kỳ cục
  cast of features
  vẻ mặt, nét mặt
  Màu, sắc thái
  there is a cast of green in this cloth
  tấm vải này ánh lên một màu phơn phớt lục
  Sự hơi lác (mắt)
  to have a cast in one's eye
  hơi lác mắt
  Sự đi nhờ xe bò, sự đi nhờ xe ngựa

  Động từ

  Quăng, ném, liệng, thả
  to cast net
  quăng lưới
  to cast anchor
  thả neo
  Đánh gục, đánh ngã (trong cuộc đấu vật); thắng được (kiện)
  Lột, tuộc, mất, bỏ, thay
  snakes cast their skins
  rắn lột da
  my horse has cast a shoe
  con ngựa của tôi tuột mất móng
  Đẻ non; rụng
  cow has cast calf
  con bò đẻ non
  Đúc, nấu chảy, đổ khuôn (để đúc)
  Cộng lại, gộp lại, tính
  to cast accounts
  tính toán
  to cast a horoscope
  lấy số tử vi; đoán số tử vi
  (sân khấu) phân đóng vai (một vở kịch)
  Thải, loại ra
  a cast soldier
  một người lính bị thải ra
  a cast horse
  một con ngựa bị loại
  Nhìn
  to cast an eye (a look, a glance...) at...
  đưa mắt nhìn

  Cấu trúc từ

  to cast about
  đi tìm đằng này, đằng khác
  Tìm cách, kiếm cớ, xoay sở (để làm gì)
  to cast aside
  vứt đi, loại ra, bỏ đi
  to cast away
  liệng ném, quăng, vứt
  to cast away all cares
  vứt hết những nỗi ưu tư
  to be cast away
  (hàng hải) bị đắm (tàu)
  to cast back
  quay lại, trở lại
  (nghĩa bóng) nhắc lại, hồi tưởng lại
  to cast down
  vứt xuống, quăng xuống
  Nhìn xuống (mắt)
  Làm thất vọng, làm chán nản
  to be cast down
  chán nản, thất vọng
  to cast doubt on
  gieo nghi ngờ vào


  to cast off
  loại bỏ, thải, vứt bỏ, từ bỏ
  Thả (chó)
  (hàng hải) thả, quăng (dây...)
  to cast out
  đuổi ra
  to cast up
  tính, cộng lại, gộp lại
  Ngẩng (đầu); ngước mắt
  Vứt lên, quăng lên, ném lên
  Trách móc
  to cast something up to someone
  trách móc ai về việc gì
  (y học) nôn ra, mửa ra
  to cast lot
  Xem lot
  To cast one's lot with somebody
  Cùng chia sẻ một số phận với ai
  to cast oneself on (upon) somebody's mercy
  trông ở lòng thương của ai
  to cast something in someone's teeth
  trách móc ai về việc gì
  to cast a vote
  bỏ phiếu
  the die is cast
  Xem die
  to cast aspersions on sth/sb
  bôi nhọ, nhục mạ, thoá mạ
  to cast one's bread upon the waters
  làm việc nghĩa mà không cần báo đền, thi ân bất cầu báo
  to cast light on sth
  soi sáng
  to cast one's mind back to sth
  nhớ lại điều gì
  to cast one's net wide
  khuếch trương rộng rãi, mở rộng phạm vi
  cast pearls before swine
  đàn gải tai trâu
  to cast a spell on sb
  mê hoặc, huyễn hoặc

  Hình thái từ


  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  a Nếu bạn thấy từ này cần thêm hình ảnh, và bạn có một hình ảnh tốt, hãy thêm hình ảnh đó vào cho từ.

  Nếu bạn nghĩ từ này không cần hình ảnh, hãy xóa tiêu bản {{Thêm ảnh}} khỏi từ đó".BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn !

  a Nếu bạn thấy từ này cần thêm hình ảnh, và bạn có một hình ảnh tốt, hãy thêm hình ảnh đó vào cho từ.

  Nếu bạn nghĩ từ này không cần hình ảnh, hãy xóa tiêu bản {{Thêm ảnh}} khỏi từ đó".BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn !

  Khuôn đúc, vật đúc, đúc, rót

  Cơ khí & công trình

  thả

  Hóa học & vật liệu

  mầu sắc (của dầu)
  vết hằn

  Ô tô

  được đúc

  Toán & tin

  đổi kiểu
  cast operator
  toán tử đổi kiểu
  sự đổi kiểu chữ

  Xây dựng

  để khuôn
  mẻ đúc

  Y học

  băng bột, vật đúc khuôn

  Kỹ thuật chung

  huỳnh quang
  khuôn

  Giải thích EN: 1. an object formed by a mold.an object formed by a mold.2. to form such an object.to form such an object.3. the mold used to form such an object.the mold used to form such an object.

  Giải thích VN: 1. Vật được tạo ra bằng khuôn. 2. Việc tạo ra vật theo một hình dạng. 3. Khuôn dùng để tạo ra vật đó.

  to cast cold
  đúc (trong) khuôn cứng
  to cast in chills
  đúc (trong) khuôn cứng
  khuôn đúc
  nấu chảy
  ném
  đổ
  đổ khuôn
  độ lệch
  đúc
  được rót
  lõi
  mẫu thử
  quăng
  sự cong
  rót
  sự lệch
  sắc thái
  cast operator
  toán thử sắc thái
  vật đúc
  vết

  Kinh tế

  cộng
  cross-cast
  cộng hàng ngang

  dfdssdf

  cộng thêm
  dịch rót
  gộp lại
  ném
  quăng
  sản phẩm rót
  thả
  tính
  tổng cộng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  phrasal verb
  hunt , look , quest , search , banish , dispel , shut out

  Từ trái nghĩa

  verb
  catch , gather , receive , take

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X