• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm phiên âm)
  Hiện nay (15:28, ngày 19 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">'kæʤjuəltis</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'kæʤjuəltis</font>'''/=====
  - 
  - 
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====sự tổn thất=====
  -
  =====sự tổn thất=====
  +
  -
   
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=casualties casualties] : National Weather Service
  +
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  Hiện nay

  /'kæʤjuəltis/

  Kỹ thuật chung

  sự tổn thất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X