• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Hạn mức được chỉ định thầu===== ::Monetary limits permitting for application of direct procurement form ::Giớ...)
  Hiện nay (20:21, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Đấu thầu==
  ==Đấu thầu==
  =====Hạn mức được chỉ định thầu=====
  =====Hạn mức được chỉ định thầu=====
   +
  ::[[Monetary]] [[limits]] [[permitting]] [[for]] [[application]] [[of]] [[direct]] [[procurement]] [[form]]
   +
  ::Giới hạn mức tiền cho phép được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu
  -
  ::[[Monetary]] [[limits]] [[permitting]] [[for]] [[application]] [[of]] [[direct]] [[procurement]] [[form]]
   
  - 
  -
  ::Giới hạn mức tiền cho phép được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu
   
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  Hiện nay

  Đấu thầu

  Hạn mức được chỉ định thầu
  Monetary limits permitting for application of direct procurement form
  Giới hạn mức tiền cho phép được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X