• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 7: Dòng 7:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Toán & tin ===
  === Toán & tin ===
  =====bách phân=====
  =====bách phân=====
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====Adj.=====
   
  -
  =====Reckoning or reckoned by hundredths.=====
   
  -
  =====Centesimally adv.[L centesimus hundredth f. centum hundred]=====
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Từ điển Oxford]]
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +

  03:35, ngày 4 tháng 4 năm 2009

  /sen´tesiməl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chia làm trăm phần, bách phân

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bách phân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X