• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Xentim, một phần trăm của một franc Pháp===== == Từ điển Toán & tin == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bách phân v...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  Dòng 14: Dòng 12:
  == Toán & tin ==
  == Toán & tin ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====bách phân vị=====
  +
  =====bách phân vị=====
  -
   
  +
  -
  == Oxford==
  +
  -
  ===N.===
  +
  -
   
  +
  -
  =====A monetary unit valued at one-hundredth of a franc.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Acoin of this value. [F f. L centum a hundred]=====
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=centime centime] : Corporateinformation
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:35, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Xentim, một phần trăm của một franc Pháp

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  bách phân vị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X