• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (07:17, ngày 23 tháng 7 năm 2012) (Sửa) (undo)
  (them)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  [Setou]
  +
  =====/'''<font color="red">ˈʃætəʊ'''</font>/ =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  =====Lâu đài=====
  =====Lâu đài=====
   +
  =====Loại nhà lớn ở miền quê nước Pháp=====
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  =====lâu đài=====
  =====lâu đài=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  Hiện nay

  /ˈʃætəʊ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lâu đài
  Loại nhà lớn ở miền quê nước Pháp

  Kỹ thuật chung

  lâu đài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X