• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (02:43, ngày 23 tháng 1 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">tʃek-aut</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===

  Hiện nay

  /tʃek-aut/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thanh toán tiền khách sạn
  Quầy thu tiền

  Kỹ thuật chung

  kiểm tra
  hiệu chỉnh
  check out compiler
  trình biên dịch hiệu chỉnh
  sự hiệu chỉnh
  sự kiểm tra

  Xây dựng

  sự kiểm tra, sự hiệu chỉnh, sự kiểm nghiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X