• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (16:22, ngày 31 tháng 5 năm 2010) (Sửa) (undo)
  (thêm đường dẫn)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
   +
  =====xem [[checkup]]=====
  =====Sự kiểm tra, sự kiểm soát; sự kiểm lại; sự kiểm tra toàn bộ (sức khoẻ...)=====
  =====Sự kiểm tra, sự kiểm soát; sự kiểm lại; sự kiểm tra toàn bộ (sức khoẻ...)=====
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==

  Hiện nay

  /´tʃek¸ʌp/

  Thông dụng

  Danh từ

  xem checkup
  Sự kiểm tra, sự kiểm soát; sự kiểm lại; sự kiểm tra toàn bộ (sức khoẻ...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự kiểm tra

  Kinh tế

  sự kiểm tra
  check-up of documents
  sự kiểm tra chứng từ
  check-up on the spot
  sự kiểm tra tại chỗ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X