• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa lỗi)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  =====/'''<font color="red">tʃekaut</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">tʃekaut</font>'''/=====
  Dòng 9: Dòng 7:
  =====Quầy thu tiền=====
  =====Quầy thu tiền=====
  ::[[checkout]] [[counter]]
  ::[[checkout]] [[counter]]
  -
  ::Quầy thanh toán tại siêu thị
  +
  ::Quầy thanh toán tại siêu thị
  == Điện tử & viễn thông==
  == Điện tử & viễn thông==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  =====sự phát hiện lỗi=====
  =====sự phát hiện lỗi=====
  - 
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  - 
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=checkout checkout] : National Weather Service
   
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=checkout checkout] : Corporateinformation
   
  -
  *[http://foldoc.org/?query=checkout checkout] : Foldoc
   

  07:20, ngày 1 tháng 4 năm 2009


  /tʃekaut/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thanh toán tiền khách sạn
  Quầy thu tiền
  checkout counter
  Quầy thanh toán tại siêu thị

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  sự phát hiện lỗi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X