• Revision as of 05:10, ngày 7 tháng 6 năm 2008 by Kareftu (Thảo luận | đóng góp)
  /tʃiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự vui vẻ, sự khoái trá
  Sự cổ vũ, sự khuyến khích
  words of cheer
  những lời khuyến khích
  Sự hoan hô; tiếng hoan hô
  to give three cheers for someone
  hoan hô (ai) ba lần
  the cheer-leader
  người kích động cho những người khác reo hò cổ vũ
  Đồ ăn ngon, món ăn thịnh soạn
  to make good cheer
  ăn món ăn thịnh soạn, ăn uống linh đình
  Khí sắc; thể trạng
  what cheer this morning?
  sáng nay anh thấy thể trạng thế nào?, sáng nay anh cảm thấy trong người thế nào?
  to be good cheer!
  cố gắng lên!; đừng nản, hãy can đảm lên!
  to be of good cheer
  đầy dũng cảm; đầy hy vọng
  the fewer people, the better cheer
  càng ít người, càng được ăn nhiều

  Ngoại động từ

  Làm vui mừng, làm phấn khởi; làm hớn hở ( (cũng) cheer up)
  ( + on) khích lệ, cổ vũ
  to cheer someone on
  khích lệ ai, cổ vũ ai
  Hoan hô, tung hô
  speaker was cheered loudly
  diễn giả được hoan hô nhiệt liệt

  Nội động từ

  Vui, mừng, khoái, thích
  ( + up) phấn khởi, phấn chấn, hớn hở, vui vẻ lên, hăng hái lên
  cheer up, boys!
  vui vẻ lên, hăng hái lên nào các cậu!
  Hoan hô, vỗ tay hoan hô

  Thán từ

  cheers!
  chúc sức khoẻ! (trong bàn tiệc)
  Chào! (khi chia tay)

  Hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  làm phấn khởi
  làm vui

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Disposition, frame of mind, spirit: They were of goodcheer, considering their predicament.
  Cheerfulness, gladness,mirth, joy, gaiety, blitheness, happiness, buoyancy,light-heartedness, merrymaking: There wasn't much cheer at thepub when we learnt of what had befallen poor Grover. 3 comfort,solace, encouragement, consolation: She brought in a littlebreath of cheer from the outside world.
  Shout, cry, hurrah,rah, huzzah, hurray or hooray: Three cheers for Penelope!
  V.
  Comfort, console, solace, encourage, inspirit, warm,Colloq buck up: Your friendly note cheered me considerably.
  Gladden, enliven, cheer up, hearten, buoy up, brighten, elate,brighten, uplift, lift up: Let thy heart cheer thee in the daysof thy youth.
  Applaud, shout, hurrah, clap, yell; Colloq Britand Australian and New Zealand barrack for: The crowd cheeredfor five minutes when Mr Flews stood to speak.

  Oxford

  N. & v.

  N.
  A shout of encouragement or applause.
  Mood,disposition (full of good cheer).
  (in pl.; as int.) Brit.colloq. a expressing good wishes on parting or before drinking.b expressing gratitude.
  V.
  Tr. a applaud with shouts. b(usu. foll. by on) urge or encourage with shouts.
  Intr. shoutfor joy.
  Tr. gladden; comfort.

  Tham khảo chung

  • cheer : National Weather Service
  • cheer : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X