• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">,kr&#596;n&#601;'l&#596;d&#658;ik&#601;l</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">,kr&#596;n&#601;'l&#596;d&#658;ik&#601;l</font>'''/=====
  - 
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 13: Dòng 6:
  =====Như chronologic=====
  =====Như chronologic=====
  -
  == Oxford==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===Adj.===
  +
  {|align="right"
  -
   
  +
  | __TOC__
   +
  |}
   +
  === Oxford===
   +
  =====Adj.=====
  =====(of a number of events) arranged or regarded in theorder of their occurrence.=====
  =====(of a number of events) arranged or regarded in theorder of their occurrence.=====

  00:15, ngày 8 tháng 7 năm 2008

  /,krɔnə'lɔdʒikəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác chronologic

  Như chronologic

  Chuyên ngành

  Oxford

  Adj.
  (of a number of events) arranged or regarded in theorder of their occurrence.
  Of or relating to chronology.
  Chronologically adv.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X