• Revision as of 04:26, ngày 12 tháng 6 năm 2008 by Boyinlove (Thảo luận | đóng góp)
  /,krɔnə'lɔdʒikəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác chronologic

  Như chronologic

  Oxford

  Adj.

  (of a number of events) arranged or regarded in theorder of their occurrence.
  Of or relating to chronology.
  Chronologically adv.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X