• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 5: Dòng 5:
  =====Dẫn, trích dẫn=====
  =====Dẫn, trích dẫn=====
  -
  ::[[to]] [[someone's]] [[words]]
  +
  ::[[to]] [[cite]][[someone's]] [[words]]
  ::dẫn lời nói của ai
  ::dẫn lời nói của ai

  07:51, ngày 3 tháng 10 năm 2012

  /sait/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Dẫn, trích dẫn
  to citesomeone's words
  dẫn lời nói của ai
  (pháp lý) đòi ra toà
  to cite someone before a court
  đòi ai ra trước toà
  Nêu gương
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) biểu dương, tuyên dương

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  biểu dương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X