• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Làm rõ hồ sơ dự thầu===== ::The explanations of the bidders relating to their bids as requested by the ...)
  Hiện nay (20:21, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Đấu thầu==
  ==Đấu thầu==
  =====Làm rõ hồ sơ dự thầu=====
  =====Làm rõ hồ sơ dự thầu=====
   +
  ::[[The]] [[explanations]] [[of]] [[the]] [[bidders]] [[relating]] [[to]] [[their]] [[bids]] [[as]] [[requested]] [[by]] [[the]] [[procuring]] [[entity]] [[provided]] [[that]] [[any]] [[change]] [[on]] [[substance]] [[of]] [[bids]] [[as]] [[well]] [[as]] [[bid]] [[price]] [[are]] [[not]] [[permissible]]
   +
  ::Là việc giải thích của nhà thầu về HSDT của mình theo yêu cầu của bên mời thầu với điều kiện không được làm thay đổi bản chất của HSDT cũng như giá dự thầu
  -
  ::[[The]] [[explanations]] [[of]] [[the]] [[bidders]] [[relating]] [[to]] [[their]] [[bids]] [[as]] [[requested]] [[by]] [[the]] [[procuring]] [[entity]] [[provided]] [[that]] [[any]] [[change]] [[on]] [[substance]] [[of]] [[bids]] [[as]] [[well]] [[as]] [[bid]] [[price]] [[are]] [[not]] [[permissible]]
   
  - 
  -
  ::Là việc giải thích của nhà thầu về HSDT của mình theo yêu cầu của bên mời thầu với điều kiện không được làm thay đổi bản chất của HSDT cũng như giá dự thầu
   
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  Hiện nay

  Đấu thầu

  Làm rõ hồ sơ dự thầu
  The explanations of the bidders relating to their bids as requested by the procuring entity provided that any change on substance of bids as well as bid price are not permissible
  Là việc giải thích của nhà thầu về HSDT của mình theo yêu cầu của bên mời thầu với điều kiện không được làm thay đổi bản chất của HSDT cũng như giá dự thầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X