• (Khác biệt giữa các bản)

  Hiện nay


  Động từ

  chặt, đốn hết tất cả cả cây trong một khu vực

  http://www.thefreedictionary.com/clear-fell

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X