• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 7: Dòng 7:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Giao thông & vận tải===
  === Giao thông & vận tải===
  =====cửa sổ nóc vòm=====
  =====cửa sổ nóc vòm=====
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  -
  =====cưa mái=====
  +
  =====cưa mái=====
  -
  =====cửa sáng nóc nhà=====
  +
  =====cửa sáng nóc nhà=====
  -
  =====cưa trời=====
  +
  =====cưa trời=====
  ::[[clerestory]] [[roof]]
  ::[[clerestory]] [[roof]]
  ::mái có cửa trời
  ::mái có cửa trời
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====nóc vòm=====
  +
  =====nóc vòm=====
  ''Giải thích EN'': [[An]] [[upper]] [[extension]] [[of]] [[a]] [[side]] [[wall]], [[built]] [[above]] [[adjoining]] [[roofs]] [[and]] [[windowed]] [[to]] [[admit]] [[light]] [[into]] [[a]] [[high]] [[central]] [[room]]. [[Also]], [[CLEARSTORY]].
  ''Giải thích EN'': [[An]] [[upper]] [[extension]] [[of]] [[a]] [[side]] [[wall]], [[built]] [[above]] [[adjoining]] [[roofs]] [[and]] [[windowed]] [[to]] [[admit]] [[light]] [[into]] [[a]] [[high]] [[central]] [[room]]. [[Also]], [[CLEARSTORY]].
  ''Giải thích VN'': Phần mở rộng lên phía trên của một bức tường, được xây gắn vào tường nơi tiếp giáp với mái và để hở để cho ánh sáng lọt vào bên trong. Tham khảo: CLEARSTORY.
  ''Giải thích VN'': Phần mở rộng lên phía trên của một bức tường, được xây gắn vào tường nơi tiếp giáp với mái và để hở để cho ánh sáng lọt vào bên trong. Tham khảo: CLEARSTORY.
  -
  === Oxford===
  +
   
  -
  =====N.=====
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Giao thông & vận tải]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển Oxford]]
  -
  =====(US clearstory) (pl. -ies) 1 an upper row of windows in acathedral or large church, above the level of the aisle roofs.2 US a raised section of the roof of a railway carriage, withwindows or ventilators. [ME f. CLEAR + STOREY]=====
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Giao thông & vận tải]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +

  03:34, ngày 4 tháng 4 năm 2009

  /´kliə¸stɔ:ri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khoảng tường có một hàng cửa sổ dọc theo

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  cửa sổ nóc vòm

  Xây dựng

  cưa mái
  cửa sáng nóc nhà
  cưa trời
  clerestory roof
  mái có cửa trời

  Kỹ thuật chung

  nóc vòm

  Giải thích EN: An upper extension of a side wall, built above adjoining roofs and windowed to admit light into a high central room. Also, CLEARSTORY.

  Giải thích VN: Phần mở rộng lên phía trên của một bức tường, được xây gắn vào tường nơi tiếp giáp với mái và để hở để cho ánh sáng lọt vào bên trong. Tham khảo: CLEARSTORY.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X