• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (05:38, ngày 3 tháng 10 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 6: Dòng 6:
  =====(thuộc) buồng bệnh, ở buồng bệnh, lâm sàng=====
  =====(thuộc) buồng bệnh, ở buồng bệnh, lâm sàng=====
  ::[[clinical]] [[lectures]]
  ::[[clinical]] [[lectures]]
  -
  ::bài giảng ở buồng bệnh, bài giảng lâm sàng
  +
  ::bài giảng lâm sàng
  ::[[clinical]] [[training]]
  ::[[clinical]] [[training]]
  ::huấn luyện lâm sàng
  ::huấn luyện lâm sàng

  Hiện nay

  /klinikl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) buồng bệnh, ở buồng bệnh, lâm sàng
  clinical lectures
  bài giảng lâm sàng
  clinical training
  huấn luyện lâm sàng
  Lãnh đạm; lạnh lùng
  (kiến trúc) đơn giản; giản dị
  clinical record
  hồ sơ bệnh lý; bệnh án
  clinical thermometer
  cái cặp sốt
  clinical symptoms
  triệu chứng lâm sàng

  Chuyên ngành

  Y học

  thuộc lâm sàng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  feeling , passionate , subjective

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X