• (Khác biệt giữa các bản)
  (Thông dụng)
  Dòng 4: Dòng 4:
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  =====Lễ bế mạc=====
  =====Lễ bế mạc=====
  -
  ::[[To]] [[attend]] [[the]] [[closing]] [[ceremony]] [[of]] [[a]] [[two-month]] [[training]] [[course]].
  +
  ::[[To]] [[attend]] [[the]] [[closing]] [[ceremony]] [[of]] [[a]] [[two - month]] [[training]] [[course]].
  ::Dự lễ bế mạc một khóa học hai tháng.
  ::Dự lễ bế mạc một khóa học hai tháng.

  16:59, ngày 11 tháng 7 năm 2010

  Thông dụng

  Danh từ

  Lễ bế mạc
  To attend the closing ceremony of a two - month training course.
  Dự lễ bế mạc một khóa học hai tháng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X