• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (04:21, ngày 25 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 3: Dòng 3:
  ===Tính từ===
  ===Tính từ===
  =====Có thể nhận thức được, có thể hiểu rõ được, có thể mường tượng được=====
  =====Có thể nhận thức được, có thể hiểu rõ được, có thể mường tượng được=====
  -
  ==Chuyên ngành==
   

  Hiện nay

  /´koudʒitəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể nhận thức được, có thể hiểu rõ được, có thể mường tượng được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X