• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">´kɔg¸wi:l</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">´kɔg¸wi:l</font>'''/=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====bánh răng=====
  +
  =====bánh răng=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=cogwheel cogwheel] : Corporateinformation
  +
  [[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  07:56, ngày 1 tháng 4 năm 2009

  /´kɔg¸wi:l/

  Kỹ thuật chung

  bánh răng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X