• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  (/'''<font color="red">,kʌlə'rimitə</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">,kʌlə'rimitə</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">¸kʌlə´rimitə</font>'''/=====
  -
   
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +

  08:50, ngày 20 tháng 5 năm 2008

  /¸kʌlə´rimitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thiết bị đo màu

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  khí cụ so màu
  máy đo màu
  máy so màu
  sắc kế

  Oxford

  N.

  An instrument for measuring the intensity of colour.
  Colorimetric adj. colorimetry n. [L color COLOUR + -METER]

  Tham khảo chung

  Y Sinh

  Nghĩa chuyên ngành

  thang màu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X