• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="blue">'kʌlə</font>'''/ =====
  +
  =====/'''<font color="red">'kʌlə</font>'''/ =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  03:17, ngày 14 tháng 1 năm 2009

  /'kʌlə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Màu, sắc, màu sắc
  ( số nhiều) thuốc vẽ, thuốc màu
  Nghệ thuật vẽ màu
  Nước da, sắc da (mặt)
  to change colour
  biến sắc
  to lose one's colour
  tái đi, xanh xao
  to have a high colour
  có nước da hồng hào
  Màu sắc, vẻ, sắc thái, nét
  local colour
  màu sắc địa phương
  the colour of a newspaper
  màu sắc chính trị của một tờ báo
  his story has some colour of truth
  câu chuyện của anh ta có vẻ thật
  ( số nhiều) cờ; màu cờ, sắc áo (để phân biệt giữa các đội thể thao...)
  to get one's colours
  được gia nhập hội
  Cớ
  under colour of
  lấy cớ là

  Ngoại động từ

  Tô màu
  (nghĩa bóng) tô điểm, tô vẽ
  to colour a story
  tô điểm cho câu chuyện

  Nội động từ

  Đổi màu, ngả màu
  the leaves have begun to colour
  lá bắt đầu ngả màu
  Ửng đỏ, đỏ bừng (mặt)

  Cấu trúc từ

  to be off colour
  không khoẻ, khó chịu, khó ở
  Không đúng màu, bệch bạc
  Đáng ngờ, đáng nghi ngại; không tốt lắm
  his reputation was a trifle of colour
  tiếng tăm của anh ta cũng chẳng tốt đẹp gì lắm đâu
  Chưa đủ, còn tồi
  he has mighty little English, and my native was still off colour
  anh ta biết ít tiếng Anh quá, mà vốn tiếng địa phương của tôi thì còn tồi quá
  to call to the colours
  (quân sự) động viên, gọi nhập ngũ
  to cast (give, put) false colours on
  tô điểm thêm, bóp méo, làm sai sự thật
  to cast (put) lively colours on
  tô màu sặc sỡ; tô hồng (cái gì)
  to come off with flying colours
  thành công rực rỡ
  Gây được uy tín
  to come out in one's true colours
  để lộ rõ chân tướng
  to desert the colours
  (quân sự) đào ngũ
  to gain colour
  lại có da, có thịt, lại có sắc mặt, lại hồng hào
  to join the colours
  (quân sự) nhập ngũ, tòng quân
  to lower one's colours
  hạ cờ; đầu hàng, chịu thua
  to nail colours to mast
  kiên quyết bênh vực quan điểm của mình; kiên quyết không chịu lui; kiên quyết theo đuổi đến cùng
  to paint in dark colours
  vẽ màu tối; bôi đen (cái gì)
  to paint something in true colours
  nói lên sự thật của cái gì
  to sail under false colours
  (hàng hải) treo cờ giả
  (nghĩa bóng) giấu tên thật để hoạt động
  (nghĩa bóng) đánh lừa, chê đậy ý định thật
  to see the colours of someone'smoney
  được ai trả cho chút tiền (trong số lớn của nợ)
  to see things in their true colours
  nhìn sự thật của vấn đề
  Toshowone'scolours,to sticktoone's colours
  Trung thành, kiên định (với ý định của mình, với đảng phái...)
  to take colour with somebody
  đứng hẳn về phe ai

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thuốc nhuộm màu

  Điện lạnh

  màu (trong sự nhìn)

  Kỹ thuật chung

  chất màu
  food colour
  chất màu thực phẩm
  màu
  màu sắc
  màu (Anh)
  sắc
  thuốc màu
  thuốc nhuộm
  tô màu

  Kinh tế

  chất màu
  artificial colour
  chất màu tổng hợp
  breeding colour
  chất màu gây giống
  butter colour
  chất màu của bơ
  certified colour
  chất màu dùng được
  cheese colour
  chất màu của fomat
  coal tar colour
  chất màu anilin
  coal tar colour
  chất màu nhân tạo
  fat colour
  chất màu chất béo
  food colour
  chất màu thực phẩm
  liquid colour
  chất màu lỏng
  natural colour
  chất màu tự nhiên
  primary colour
  chất màu cơ bản
  primary colour
  chất màu dầu
  sausage colour
  chất màu giò
  vegetable colour
  chất màu thực vật
  water colour
  chất màu trong nước
  độ màu
  Tham khảo
  • colour : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Hue, tint, tincture, shade, tone, cast, tinge,pigmentation; pigment, dye: The colours of the curtains don'tmatch the wall.
  Colours. a flag, ensign, standard, pennant,banner, burgee: The sloop hoisted the British colours. bdevice, badge, emblem, insigne or pl insignia, symbol(s),identification; identity, appearance, face; loyalties: Theinvestigators found he'd been operating under false colours.She has shown her true colours at last.
  V.
  Tint, dye, stain, paint, crayon, tincture, tinge;pigment: These sections will stand out better if you colourthem red.
  Influence, affect, distort, falsify, taint, warp,twist, slant, pervert, bias: Jealousy colours his opinion ofhis supervisor.
  Blush, redden, flush: After their affair,she visibly coloured whenever they met.
  Falsify, distort,misrepresent, disguise, mask, conceal: He feigns confusion whenhe wishes to colour his true feelings.

  Oxford

  N. & v.
  N. (US color) 1 a the sensation produced on the eyeby rays of light when resolved as by a prism, selectivereflection, etc., into different wavelengths. b perception ofcolour; a system of colours.
  One, or any mixture, of theconstituents into which light can be separated as in a spectrumor rainbow, sometimes including (loosely) black and white.
  Acolouring substance, esp. paint.
  The use of all colours, notonly black and white, as in photography and television.
  Apigmentation of the skin, esp. when dark. b this as a groundfor prejudice or discrimination.
  Ruddiness of complexion (ahealthy colour).
  (in pl.) appearance or aspect (see things intheir true colours).
  (in pl.) a Brit. a coloured ribbon oruniform etc. worn to signify membership of a school, club, team,etc. b the flag of a regiment or ship. c a national flag.
  Quality, mood, or variety in music, literature, speech, etc.;distinctive character or timbre.
  A show of reason; a pretext(lend colour to; under colour of).
  V.
  Tr. apply colour to,esp. by painting or dyeing or with coloured pens or pencils.
  Tr. influence (an attitude coloured by experience).
  Tr.misrepresent, exaggerate, esp. with spurious detail (a highlycoloured account).
  Intr. take on colour; blush.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X