• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 5: Dòng 5:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  -
  =====bậc màu=====
  +
  =====bậc màu=====
  =====mẫu màu (để so màu)=====
  =====mẫu màu (để so màu)=====
  Dòng 15: Dòng 13:
  =====thang màu=====
  =====thang màu=====
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====thiết kế màu=====
  +
  =====thiết kế màu=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=colour%20scheme colour scheme] : National Weather Service
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=colour%20scheme colour scheme] : Chlorine Online
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  10:03, ngày 1 tháng 4 năm 2009

  Thông dụng

  Danh từ

  Cách phối trí màu sắc trong một căn phòng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bậc màu
  mẫu màu (để so màu)

  Kỹ thuật chung

  thang màu

  Kinh tế

  thiết kế màu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X