• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  (/'''<font color="red">'kʌmfətəbl</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">'kʌmfətəbl</font>'''/ =====
  +
  --[[Thành viên:Thayboi111|Thayboi111]] 22:09, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (ICT)=====/'''<font color="red">'kŭm'fər-tə-bəl</font>'''/ =====
   +
   
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  15:09, ngày 19 tháng 5 năm 2008

  --Thayboi111 22:09, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (ICT)=====/'kŭm'fər-tə-bəl/ =====


  Thông dụng

  Tính từ

  Tiện lợi, đủ tiện nghi; ấm cúng
  a comfortable room
  căn phòng ấm cúng
  Dễ chịu, thoải mái, khoan khoái
  to feel comfortable
  cảm thấy dễ chịu
  make yourself comfortable
  xin anh cứ tự nhiên thoải mái
  Đầy đủ, sung túc, phong lưu
  a comfortable life
  cuộc sống sung túc
  to be in comfortable circumstances
  sống đầy đủ phong lưu
  Yên tâm, không băn khoăn, không lo lắng
  I do not feel comfortable about it
  tôi cảm thấy không yên tâm về điều đó
  Làm yên tâm, an ủi, khuyên giải

  Danh từ

  Chăn lông vịt, chăn bông

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ấm cúng
  tiện lợi
  tiện nghi
  light-rapid-comfortable (LRC)
  nhẹ nhàng-nhanh-tiện nghi

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.

  At ease, easy, tranquil, serene, relaxed, contented,untroubled, undisturbed: After the operation, the nurses dideverything they could to make me comfortable. 2 well off,carefree, insouciant, contented, satisfied; self-satisfied,complacent, smug: They don't have a lot of money, but they'recomfortable enough.
  Likeable, easy, congenial, amiable,cordial, warm, pleasant, agreeable, enjoyable, relaxing: Daphneis a very comfortable sort of person to be with.
  Suitable,acceptable, adequate, satisfactory, reasonable: The radio wason very loud, so I turned down the volume to a more comfortablelevel.

  Oxford

  Adj. & n.

  Adj.
  Ministering to comfort; giving ease (acomfortable pair of shoes).
  Free from discomfort; at ease(I'm quite comfortable thank you).
  Colloq. having an adequatestandard of living; free from financial worry.
  Having an easyconscience (did not feel comfortable about refusing him).
  With a wide margin (a comfortable win).
  N. US a warm quilt.
  Comfortableness n. comfortably adv. [ME f. AF confortable(as COMFORT)]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X