• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (15:56, ngày 2 tháng 8 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">kə´ma:ndəin´tʃi:f</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">kə´ma:ndə in tʃi:f</font>'''/=====
   +
   
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  =====Danh từ=====
  =====Danh từ=====

  Hiện nay

  /kə´ma:ndə in tʃi:f/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tổng tư lệnh
  Bộ tổng tư lệnh
  Động từ
  Là tổng tư lệnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X