• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">k&#601;'mensm&#601;nt</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'mensmənt</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  Dòng 16: Dòng 14:
  == Hóa học & vật liệu==
  == Hóa học & vật liệu==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====khởi công=====
  +
  =====khởi công=====
  ::[[commencement]] [[of]] [[drilling]]
  ::[[commencement]] [[of]] [[drilling]]
  ::khởi công khoan
  ::khởi công khoan
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====bắt đầu=====
  +
  =====bắt đầu=====
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====sự khởi đầu=====
  +
  =====sự khởi đầu=====
  ::[[commencement]] [[and]] [[termination]]
  ::[[commencement]] [[and]] [[termination]]
  ::sự khởi đầu và chấm dứt (bảo hiểm)
  ::sự khởi đầu và chấm dứt (bảo hiểm)

  17:41, ngày 3 tháng 6 năm 2008

  /kə'mensmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bắt đầu, sự khởi đầu
  Lễ phát bằng (trường đại học Căm-brít, Đơ-blin và Mỹ)

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  khởi công
  commencement of drilling
  khởi công khoan

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bắt đầu

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sự khởi đầu
  commencement and termination
  sự khởi đầu và chấm dứt (bảo hiểm)

  Nguồn khác

  Oxford

  N.

  Formal 1 a beginning.
  Esp. US a ceremony of degreeconferment. [ME f. OF (as COMMENCE)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X