• (Khác biệt giữa các bản)

  127.0.0.1 (Thảo luận)
  (New page: == Từ điển Điều hòa không khí== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====sự ủy thác===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====khai thác===== ...)
  So với sau →

  18:53, ngày 16 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  sự ủy thác

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  khai thác
  sự thử kiểm tra
  sự ủy nhiệm

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X