• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 2: Dòng 2:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  -
  =====Thiếu tướng hải quân=====
  +
  =====Đại tá hải quân=====
  =====Hội trưởng câu lạc bộ thuyền đua=====
  =====Hội trưởng câu lạc bộ thuyền đua=====
  =====Vị thuyền trưởng kỳ cựu nhất (của một đội thuyền buôn); thuyền vị thuyền trưởng kỳ cựu nhất (của một đội thuyền buôn)=====
  =====Vị thuyền trưởng kỳ cựu nhất (của một đội thuyền buôn); thuyền vị thuyền trưởng kỳ cựu nhất (của một đội thuyền buôn)=====
   +
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  === Giao thông & vận tải===
  === Giao thông & vận tải===

  05:44, ngày 4 tháng 10 năm 2011

  /´kɔmə¸dɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đại tá hải quân
  Hội trưởng câu lạc bộ thuyền đua
  Vị thuyền trưởng kỳ cựu nhất (của một đội thuyền buôn); thuyền vị thuyền trưởng kỳ cựu nhất (của một đội thuyền buôn)

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  thiếu tướng (hải quân)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X