• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (05:45, ngày 4 tháng 10 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 8: Dòng 8:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  === Giao thông & vận tải===
  === Giao thông & vận tải===
  -
  =====thiếu tướng (hải quân)=====
  +
  =====Đại tá (hải quân)=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Giao thông & vận tải]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Giao thông & vận tải]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  Hiện nay

  /´kɔmə¸dɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đại tá hải quân
  Hội trưởng câu lạc bộ thuyền đua
  Vị thuyền trưởng kỳ cựu nhất (của một đội thuyền buôn); thuyền vị thuyền trưởng kỳ cựu nhất (của một đội thuyền buôn)

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  Đại tá (hải quân)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X