• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (02:36, ngày 22 tháng 6 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (truyền thông)
   
  Dòng 4: Dòng 4:
  ::thiết bị truyền thông dữ liệu
  ::thiết bị truyền thông dữ liệu
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  -
  =====thiết bị thông tin=====
  +
  =====thiết bị liên lạc=====
  [[Thể_loại:Toán & tin ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]][[Thể_loại:Xây dựng]]
  [[Thể_loại:Toán & tin ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]][[Thể_loại:Xây dựng]]

  Hiện nay

  Toán & tin

  thiết bị truyền thông
  data communication equipment (DOE)
  thiết bị truyền thông dữ liệu

  Xây dựng

  thiết bị liên lạc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X