• (Khác biệt giữa các bản)
  n (thêm nét nghĩa)
  Dòng 604: Dòng 604:
  ::[[open]] [[company]]
  ::[[open]] [[company]]
  ::công ty (cổ phần) công khai
  ::công ty (cổ phần) công khai
   +
  ::closely held [company]]
   +
  ::công ty (cổ phần) mở (xem: closed corporation)
   +
  ::opened [[company]]
   +
  ::công ty (cổ phần) mở (đặc biệt là ở Nga)
  ::open-end [[management]] [[company]]
  ::open-end [[management]] [[company]]
  ::công ty quản lý không hạn chế
  ::công ty quản lý không hạn chế
  Dòng 962: Dòng 966:
  =====noun=====
  =====noun=====
  :[[host]] , [[loneliness]] , [[retirement]] , [[seclusion]]
  :[[host]] , [[loneliness]] , [[retirement]] , [[seclusion]]
   +
  [[Thể_loại:Toán & tin]]
  [[Thể_loại:Toán & tin]]

  11:41, ngày 9 tháng 4 năm 2009

  /´kʌmpəni/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cùng đi; sự cùng ở; sự có bầu có bạn
  I shall be glad of your company
  tôi rất sung sướng có anh cùng đi; tôi rất thích cùng ở với anh
  Khách, khách khứa
  they have company this evening
  tối nay họ có khách
  Bạn bè, bằng hữu
  you may know a many by the company he keeps
  chỉ cần xem bạn bè nó anh cũng có thể biết nó là hạng người nào
  Hội, công ty
  a railway company
  công ty đường sắt
  Đoàn, toán, bọn
  a company of players
  đoàn diễn viên
  a theatrical company
  đoàn kịch
  (hàng hải) toàn thể thuỷ thủ (trên tàu)
  (quân sự) đại đội
  to part company with sb
  cắt đứt quan hệ với ai, đoạn tuyệt với ai
  present company excepted/excepting present company
  trừ các bạn ra, trừ quý vị ra
  Two's company (three's a crowd)
  Tốt nhất là chỉ có hai người với nhau mà thôi
  to weep for company
  khóc theo (vì bạn mình khóc)
  the company one keeps
  giới mà người ta giao du, bạn bè bằng hữu
  to take sb for company
  đưa ai đi cùng

  Ngoại động từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) đi theo

  Nội động từ

  ( + with) làm bầu làm bạn với; cùng ở với; cùng đi với

  Cấu trúc từ

  to bear (keep) somebody company
  cùng đi (cùng ở) với ai cho có bầu có bạn
  company manners
  lối xã giao
  company officer
  sĩ quan cấp úy
  to get into bad company
  kết bạn với những người xấu
  in company
  có người đi cùng, có người ở cùng
  In company with
  Cùng với
  to keep company
  yêu nhau
  To keep bad company
  Đi lại chơi với những người xấu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hãng công ty

  Kỹ thuật chung

  đoàn

  Kinh tế

  công ty
  acceptance company
  công ty cấp vốn
  acceptance company
  công ty nhận trả (chiết khấu các phiếu khoán nhận được)
  affiliated company
  công ty con
  affiliated company
  công ty liên doanh
  affiliated company
  công ty phụ thuộc
  agency company
  công ty đại lý
  airline company
  công ty hàng không
  all Canadian company
  công ty toàn vốn của Ca-na-đa
  allied company
  công ty liên kết
  American Broadcasting Company
  Công ty Phát thanh Mỹ
  American Broading Company
  công ty truyền thanh-truyền hình Mỹ
  American-owned company
  công ty vốn (của) Mỹ
  and company (& Co.)
  và công ty (& công ty)
  appraisal company
  công ty định giá
  Arbitron Ratings Company
  công ty đánh giá Arbitron
  asset of company
  tài sản công ty
  associated company
  công ty liên doanh
  associated company
  công ty liên kết
  assurance company
  công ty bảo hiểm
  auction company
  công ty đấu giá
  auditing company
  công ty kiểm toán
  Australian Broadcasting Company
  Công ty Phát thanh Úc
  bank holding company
  công ty chủ quản ngân hàng
  bank holding company
  công ty holding ngân hàng
  bank holding company
  công ty mẹ ngân hàng
  banking company
  công ty ngân hàng
  blue-chip company
  công ty hàng đầu
  bogus company
  công ty giả
  bogus company
  công ty không có thực
  bogus company
  công ty ma
  bogus stock company
  công ty cổ phần gà rừng
  bogus stock company
  công ty lừa lọc
  branch company
  công ty chi nhánh
  bubble company
  công ty ma
  bubble company
  công ty rởm
  cable company
  công ty điện báo
  capital intensive company/industry
  công ty nặng vốn
  capital-intensive company
  công ty nặng vốn
  captive finance company
  công ty tài chính bị khống chế
  captive finance company
  công ty tài chính lệ thuộc
  captive insurance company
  công ty bảo hiểm bị câu thúc
  cattle commission company
  công ty kinh doanh súc vật
  chartered company
  công ty theo ân chiếu
  china Ocean Shipping Company
  công ty vận tải viễn dương Trung Quốc
  close company
  công ty cổ phần không công khai
  close company
  công ty đóng
  closed company
  công ty đóng
  closed-end investment company
  công ty có cổ phần cố định
  closed-end management company
  công ty kết thúc đóng
  closed-end management company
  công ty quản lý định hạn
  collecting company
  công ty đòi nợ
  commercial advertising service company
  công ty dịch vụ quảng cáo thương mại
  commercial company
  công ty thương mại
  commercial credit company
  công ty tín dụng thương mại
  commercial investment trust company
  công ty tín thác đầu tư thương mại
  company analysis
  sự phân tích tài chính (của công ty)
  company assessment
  đánh giá điều kiện nội bộ công ty
  company branch
  chi nhánh công ty
  company car
  xe công ty (phân biệt với xe hơi riêng)
  company contract
  hợp đồng công ty
  company credit
  tín dụng công ty
  company director
  giám đốc công ty
  company doctor
  người cứu công ty
  company formation
  sự thành lập công ty
  company formation
  thành lập công ty
  company formation
  việc thành lập công ty
  company head
  người đứng đầu công ty
  company home office
  trụ sở chính công ty
  company image
  hình tượng công ty
  company image
  uy tín công ty
  company in liquidation
  công ty đang thanh lý
  company letterhead
  tiêu đề giấy viết thư của công ty
  company limited by guarantee
  công ty bảo đảm hữu hạn
  company limited by guarantee
  công ty trách nhiệm hữu hạn theo mức bảo đảm
  company limited by shares
  công ty trách nhiệm hữu hạn theo cổ phần
  company magazine
  tạp chí của công ty
  company man
  người trung thành với công ty
  company management
  quản lý công ty
  company marketing opportunity
  cơ hội tiếp thị của công ty
  company meeting
  hội nghị cổ đông (của công ty)
  company meeting
  hội nghị công ty
  company of a party
  công ty của một bên (trong hiệp định thương mại)
  company officer
  thành viên chủ chốt của công ty
  company over1head costs
  phí tổn quản lý công ty
  company partially owned by the state
  công ty công tư hợp doanh
  company pension
  tiền hưu công ty
  company performance
  biểu hiện công ty
  company performance
  thành tích công ty
  company policy
  chính sách công ty
  company promoter
  người sáng lập công ty
  company promotion
  việc thành lập công ty (mới)
  company property
  tài sản công ty
  company registration number
  số đăng ký của công ty
  company reserves
  tiền dự trữ của công ty
  company seal
  con dấu công ty
  company seal
  con dấu của công ty
  company secretary
  thư ký công ty
  company size
  quy mô công ty
  company standard
  tiêu chuẩn công ty
  company store
  cửa hàng công ty
  company strategy
  chiến lược công ty
  company tax
  thuế công ty
  company taxation
  thuế công ty
  company taxation
  việc đánh thuế công ty
  company union
  công đoàn của công ty
  company union
  nghiệp đoàn (công đoàn) của (trong) công ty
  company unstable standing
  công ty có địa vị không ổn định
  company-owned enterprise
  xí nghiệp thuộc công ty
  conglomerate company
  công ty tổng hợp
  consortium company
  công ty tập đoàn
  consumer finance company
  công ty tài trợ tiêu dùng
  consumer finance company
  công ty tín dụng người tiêu dùng
  container leasing company
  công ty cho thuê công-ten-nơ
  control company
  công ty kiểm soát cổ phần
  controlled company
  công ty chi nhánh
  controlled company
  công ty chịu kiểm soát
  controlling company
  công ty khống chế
  controlling company
  công ty kiểm soát
  controlling company
  công ty mẹ
  controlling company
  tổng công ty
  countervailing company
  công ty đối kháng
  credit company
  công ty cho vay
  custom of company
  tập quán của công ty
  daughter company
  công ty con gái (tức công ty con phụ thuộc vào công ty mẹ)
  de facto company
  công ty thực sự
  de facto company
  công ty trên sự thực
  de jure company
  công ty hợp pháp
  default company
  công ty vỡ nợ
  defunct company
  công ty chết
  defunct company
  công ty đã giải tán
  deposit taking company
  công ty nhận tiền gửi
  depository trust company
  công ty tín thác tiền ký gửi
  diversified company
  công ty kinh doanh đa dạng (hóa) (nhiều loại)
  diversified investment company
  công ty đầu tư đa dạng
  dormant company
  công ty hữu danh vô thực
  dormant company
  công ty không hoạt động
  dummy company
  công ty cho mượn danh
  engineering company
  công ty cố vấn công trình
  establish a company
  thành lập một công ty
  establish a company (to...)
  thành lập một công ty
  exempt company
  công ty được miễn thuế
  exempt private company
  công ty riêng được miễn báo cáo tài chính
  export company
  công ty xuất khẩu
  export-import company
  công ty xuất nhập khẩu
  face-amount certificate company
  công ty chứng chỉ mệnh giá
  factoring company
  công ty mua nợ bao thu
  family company
  công ty gia tộc
  Far East Shipping Company
  Công ty Vận tải biển Viễn Đông
  finance company
  công ty tài chính
  finance company
  công ty tài trợ
  finance company
  công ty tín dụng
  foreign company
  công ty ngoại quốc
  foreign company
  công ty ở nước ngoài (của một công ty)
  foreign personal holding company
  công ty tư nhân nước ngoài
  formation of a company
  sự hình thành, thành lập công ty
  front company
  công ty bình phong
  funds of a company
  vốn của công ty
  gas-company
  công ty hơi đốt
  go-ahead company
  công ty năng nổ
  growth company
  công ty đang phát triển
  guarantee company
  công ty (hữu hạn) bảo đảm
  guaranty trust company
  công ty tín thác bảo đảm
  haulage company
  công ty vận tải đường bộ
  haulage company
  công ty xa vận
  high-tech company
  công ty công nghệ cao
  highly leveraged company
  công ty có đòn bẩy tài chính mạnh
  hire-purchase company
  công ty thuê
  hire-purchase company
  công ty thuê-mua
  holder company for investment
  công ty mẹ đầu tư
  holding company
  công ty kiểm soát
  holding company
  công ty mẹ
  holding company affiliate
  công ty nhập vào công ty chủ quản (công ty mẹ)
  holding operating company
  công ty kinh doanh kiểm soát cổ phần
  home development company
  công ty phát triển nhà ở
  immediate holding company
  công ty mẹ trưc tiếp
  immediate holding company
  công ty mẹ trực tiếp
  import-export company
  công ty xuất nhập khẩu
  in-company training
  đào tạo trong công ty
  income from subsidiary company
  thu nhập từ công ty con
  income investment company
  công ty đầu tư kiếm lợi tức
  insurance company
  công ty bảo hiểm
  integrated oil company
  công ty dầu khí tổng hợp
  inter-company accounts
  tài khoản liên công ty
  inter-company comparison
  sự phân tích so sánh giữa các công ty
  inter-company deposit market
  thị trường tiền gởi giữa các công ty
  inter-company holding
  cổ quyền chéo (giữa các công ty)
  inter-company items
  những hoạt động liên công ty
  inter-company loans market
  thị trường cho vay liên công ty
  inter-company market
  thị trường liên công ty
  inter-company stockholding
  sự nắm giữ cổ phần giữa các công ty
  inter-company transaction
  giao dịch giữa các công ty
  intermediate holding company
  công ty trung dung khống chế
  intermediate holding company
  công ty trung giam khống chế
  internal company document
  văn kiện nội bộ của công ty
  international company
  công ty quốc tế
  intra-company comparison
  so sánh trong nội bộ công ty
  intra-company transaction
  giao dịch nội bộ công ty
  intra-company transfer
  sự chuyển nhượng trong nội bộ công ty
  inventable company
  công ty có thể được đầu tư
  investment company
  công ty đầu tư
  investment trust (company)
  công ty tín thác đầu tư
  investor company
  công ty đầu tư
  investor company
  công ty-nhà đầu tư
  issuing company
  công ty phát đơn (chi)
  issuing company
  công ty phát hành chứng khoán
  joint-stock company
  công ty cổ phần
  leading company
  công ty dẫn đầu (thị trường)
  leading company
  công ty nổi tiếng
  leasing company
  công ty tín dụng cho thuê
  leveraged company
  công ty có vốn vay
  leveraged investment company
  công ty đầu tư có vốn vay
  life insurance company
  công ty bảo hiểm nhân thọ
  limited company
  công ty hữu hạn
  limited company
  công ty trách nhiệm hữu hạn
  limited liability company
  công ty trách nhiệm hữu hạn
  listed company
  công ty trong danh sách
  loan company
  công ty tín dụng
  local company
  công ty tại địa phương
  management company
  công ty quản lý
  management consultant company
  công ty tư vấn quản lý
  manufacturing company
  công ty chế tạo
  marine insurance company
  công ty bảo hiểm đường biển
  marine insurance company
  công ty bảo hiểm hàng hải
  medium-sized company
  công ty cỡ vừa bậc trung
  member company
  công ty hội viên
  member company
  công ty hội viên (của Phòng thương mại)
  member of a company
  thành viên công ty
  member of a company
  thành viên của một công ty
  member of company
  cổ đông của Công ty
  member of company
  thành viên công ty
  merged company
  công ty được sáp nhập
  merged company
  công ty hợp nhất
  merged company
  công ty sáp nhập
  mixed joint stock company
  công ty cổ phần hỗn hợp
  money-losing company
  công ty thua lỗ
  mortgage company
  công ty cho vay thế chấp
  multi-plant company
  công ty có nhiều xưởng
  munition company
  công ty đạn dược
  mutual company
  công ty tương hỗ
  mutual insurance company
  công ty bảo hiểm hỗ trợ
  mutual investment company
  công ty đầu tư chung
  mutual life-insurance company
  công ty bảo hiểm nhân thọ hỗ trợ
  name of company
  tên gọi công ty
  natural resources company
  công ty khai thác tài nguyên thiên nhiên
  navigable company
  công ty hàng hải
  navigable company
  công ty vận tải biển
  no-liability company
  công ty không có nghĩa vụ pháp lý
  nominee company
  công ty đứng tên
  nominee company
  công ty thụ thác đại diện quản lý
  nominee company
  công ty trung gian
  non-affiliated company
  công ty không có chi nhánh
  non-dividend-paying company
  công ty không chia cổ tức
  non-life insurance company
  công ty không có bảo hiểm nhân thọ
  non-operating company
  công ty không hoạt động
  non-operating company
  công ty không tự hoạt động
  non-operating company
  công ty không tự kinh doanh
  non-profit company
  công ty phi doanh lợi
  off-the-shelf company
  công ty lập sẵn
  oil company
  công ty dầu hỏa
  one-man company
  công ty (kinh doanh) một người
  one-man company
  công ty độc tư cá nhân
  one-man company
  công ty một người
  open company
  công ty (cổ phần) công khai
  closely held [company]]
  công ty (cổ phần) mở (xem: closed corporation)
  opened company
  công ty (cổ phần) mở (đặc biệt là ở Nga)
  open-end management company
  công ty quản lý không hạn chế
  open-end management company
  công ty quản lý ngỏ
  operating company
  công ty (tự) kinh doanh
  operating company
  công ty chủ
  overcapitalization company
  công ty lập vốn quá mức
  overcapitalized company
  công ty lập vốn quá mức
  overcapitalized company
  đầu tư quá nhiều vào (công ty)
  overseas company
  công ty hải ngoại
  parent company
  công ty mẹ
  parent company
  tổng công ty
  people's Insurance Company of China
  Công ty bảo hiểm nhân dân Trung Quốc
  personal finance company
  công ty cho vay cá nhân
  personal holding company
  công ty cổ quyền tư hữu
  personal holding company
  công ty nắm giữ cổ phần tư nhân
  phoenix company
  công ty phượng hoàng
  phoney company
  công ty giả
  plant hire company
  công ty cho thuê thiết bị
  predecessor company
  công ty bị tiếp quản
  predecessor company
  công ty trước
  private company
  công ty riêng
  private company
  công ty trách nhiệm hữu hạn
  private company
  công ty tư
  private company
  công ty tư doanh
  private company shares or by guarantee
  công ty hợp nhân trách nhiệm hữu hạn
  private housing finance company
  công ty tài chính nhà ở tư nhân
  private limited company
  công ty riêng hữu hạn
  private limited company
  công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân
  privately-held company
  công ty tư nhân
  privately-own company
  công ty tư nhân
  privately-owned company
  công ty tư nhân
  promote a company (to...)
  phát khởi, (thành) lập một công ty
  promotion from within the company
  sự đề bạt trong (nội bộ) công ty
  promotion from within the company
  sự đề bạt từ trong (nội bộ) công ty
  property company
  công ty bất động sản
  property company
  công ty địa ốc
  property company
  công ty nhà đất
  proprietary company
  công ty độc quyền
  proprietary company
  công ty hữu hạn tư nhân (ở Úc và Nam phi)
  proprietary company
  công ty hữu hạn tư nhân (ở Úc và ở Nam Phi)
  proprietary company
  công ty mẹ
  proprietary company
  công ty phát triển đất đai
  public company
  công ty cổ phần công khai
  public company
  công ty cổ phần vô danh
  public company
  công ty công cộng
  public company
  công ty quốc doanh
  public company limited by shares
  công ty cổ phần công khai
  public company limited by shares
  công ty trách nhiệm hữu hạn vô danh
  public limited company
  công ty hữu hạn cổ phần công khai
  public limited company
  công ty vô danh
  public limited company (plcor pic)
  công ty công cộng hữu hạn
  public utility company
  công ty công ích
  publicly listed company
  công ty yết giá công khai
  quoted company
  công ty đã được định giá
  quoted company
  công ty được mua bán trên thị trường chứng khoán
  quoted company
  công ty được yết giá
  railway company
  công ty đường sắt
  recapitalize a company
  thay đổi kết cấu tài chánh của một công ty
  reconstruction (ofa company)
  xây dựng lại (một công ty)
  register a company
  đăng ký công ty
  register a company (to...)
  đăng ký công ty
  registered company
  công ty có đăng ký
  registered investment company
  công ty đầu tư có đăng ký
  registered office (ofcompany)
  trụ sở đăng ký (của công ty)
  registered office (ofthe company)
  trụ sở đăng ký (của công ty)
  regulated investment company
  công ty đầu tư được điều tiết
  reinsurance company
  công ty tái bảo hiểm
  related company
  công ty con
  related company
  công ty liên doanh
  related company
  công ty liên hệ
  related company
  công ty liên hệ, công ty liên doanh, công ty con
  related company
  công ty liên kết
  related company
  công ty liên quan
  respondent company
  công ty bị cáo
  sales finance company
  công ty tài trợ bán hàng
  salvage company
  công ty trục vớt cứu hộ
  securities company
  công ty chứng khoán
  securities company
  công ty cổ phiếu
  securities finance company
  công ty tài chính chứng khoán
  shady company
  công ty mờ ám (không đáng tin cậy)
  shell-company
  công ty hình thức
  shell-company
  công ty vỏ
  ship's chandler company
  công ty cung ứng tầu thủy
  shipping company
  công ty hàng hải
  shipping company
  công ty tàu biển
  shipping company
  công ty vận tải biển
  sister company
  công ty chị em
  Small business Investment Company
  công ty Đầu tư Doanh nghiệp nhỏ
  small company
  công ty nhỏ
  small loan company
  công ty cho vay (số tiền) nhỏ
  small loan company
  công ty cho vay nhỏ
  software company
  công ty dịch vụ phần mềm
  software company
  công ty dịch vụ và tư vấn tin học
  split-investment company
  công ty chia tách đầu tư
  state owned company
  công ty nhà nước
  state owned company
  công ty quốc doanh
  state trading company
  công ty thương mại quốc doanh (nhà nước)
  state-private company
  công ty công tư hợp doanh
  statutory books (ofa company)
  sổ sách theo luật định (của một công ty)
  statutory company
  công ty pháp định
  statutory restrictions on company loans
  những hạn chế pháp định trên những khoản vay của công ty
  stevedoring company
  công ty bốc xếp
  stock company
  công ty cổ phần
  sub-subsidiary company
  công ty cháu
  sub-subsidiary company
  công ty phụ thuộc
  subsidiary company
  chi nhánh công ty
  subsidiary company
  công ty chi nhánh
  subsidiary company
  công ty con
  subsidiary company
  công ty phụ thuộc
  subsidiary company accounting
  chế độ kế toán của công ty con
  suit company
  công ty Âu phục
  surplus from merged company
  số dư sáp nhập công ty
  surviving company
  công ty nhận thay thế
  surviving company
  công ty sống sót
  tally company
  công ty kiểm hàng
  tally company
  công ty xử lý hàng
  target company
  công ty mục tiêu
  target company
  công ty mục tiêu của sự tiếp quản
  tariff company
  công ty bảo hiểm có mức phí tiêu chuẩn
  tax haven company
  công ty trốn thuế
  telephone company
  công ty điện thoại
  testing company
  công ty kiểm nghiệm
  title company
  công ty xác minh quyền sở hữu
  top men in the company
  những người lãnh đạo công ty
  top men in the company (the...)
  những người lãnh đạo công ty
  trading company
  công ty mua bán
  trading company
  công ty thương mại
  trading company
  công ty thương mại, xí nghiệp thương mại
  transit company
  công ty chuyển vận
  transit company
  công ty trung chuyển
  transnational company
  công ty xuyên quốc gia
  transport company
  công ty vận tải
  trucking company
  công ty vận tải đường bộ
  trust company
  công ty tín thác
  trust company
  công ty tín thác đầu tư
  trust company
  công ty ủy thác
  trust stock company
  công ty cổ phần tín thác
  underlying company
  công ty trực thuộc
  unincorporated company
  công ty không có tư cách pháp nhân
  united Arab Shipping Company
  Công ty vận tải biển liên hợp Ả rập
  united States testing company
  Công ty kiểm nghiệm Mỹ
  unlimited (liability) company
  công ty trách nhiệm vô hạn
  unlimited (liability) company
  công ty vô hạn
  unlimited company
  công ty trách nhiệm vô hạn
  unlisted company
  công ty không trong danh mục
  unquoted company
  công ty không yết giá cổ phiếu ở sở giao dịch
  unregistered company
  công ty chưa đăng ký
  utility company
  công ty dịch vụ công cộng
  utility company
  công ty phục vụ công cộng
  vendor company
  công ty (của người bán)
  vendor company
  công ty (của người) bán
  viction company
  công ty nạn nhân
  voting company
  công ty có quyền biểu quyết
  warehouse company
  công ty kho
  doanh nghiệp
  privately-own company
  doanh nghiệp tư nhân
  Small business Investment Company
  công ty Đầu tư Doanh nghiệp nhỏ
  hãng
  airline company
  công ty hàng không
  bank holding company
  công ty chủ quản ngân hàng
  bank holding company
  công ty holding ngân hàng
  bank holding company
  công ty mẹ ngân hàng
  banking company
  công ty ngân hàng
  blue-chip company
  công ty hàng đầu
  company store
  cửa hàng công ty
  European Banks international Company
  Tập đoàn Ngân hàng Quốc tế Châu Âu
  forwarding company
  hãng vận tải
  loan company
  ngân hàng cho vay
  marine insurance company
  công ty bảo hiểm hàng hải
  navigable company
  công ty hàng hải
  sales finance company
  công ty tài trợ bán hàng
  shipping company
  công ty hàng hải
  sound trade company
  hãng buôn vững chãi
  tally company
  công ty kiểm hàng
  tally company
  công ty xử lý hàng
  hãng doanh nghiệp
  hội buôn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X