• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (02:58, ngày 30 tháng 7 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 4: Dòng 4:
  ===Tính từ===
  ===Tính từ===
  -
  =====Cạnh tranh, đua tranh=====
  +
  =====Tính cạnh tranh, đua tranh=====
  ::[[competitive]] [[price]]
  ::[[competitive]] [[price]]
  ::giá có thể cạnh tranh được (với các hàng khác)
  ::giá có thể cạnh tranh được (với các hàng khác)

  Hiện nay

  /kəm´petitiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tính cạnh tranh, đua tranh
  competitive price
  giá có thể cạnh tranh được (với các hàng khác)
  competitive examination
  cuộc thi tuyển

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chạy đua
  thi đua

  Kinh tế

  có sức cạnh tranh
  competitive goods
  hàng có sức cạnh tranh
  competitive goods
  những mặt hàng có sức cạnh tranh
  competitive offer
  giá chào có sức cạnh tranh
  competitive products
  các sản phẩm (có sức) cạnh tranh
  registered competitive market maker
  người kiến tạo thị trường đã đăng ký có sức cạnh tranh
  registered competitive trader
  thương gia đã đăng ký có sức cạnh tranh

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X