• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Người biên soạn, người sưu tập tài liệu===== =====(tin học) bộ biên dịch, trình bi...)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">kəm'pail</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn --> =====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  10:11, ngày 27 tháng 12 năm 2007

  /kəm'pail/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người biên soạn, người sưu tập tài liệu
  (tin học) bộ biên dịch, trình biên dịch

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  bộ biên dịch
  Ada compiler
  bộ biên dịch Ada
  byte code compiler
  bộ biên dịch mã byte
  byte compiler
  bộ biên dịch byte
  C-compiler
  bộ biên dịch C
  checkout compiler
  bộ biên dịch kiểm tra
  compiler control line
  dòng điều khiển bộ biên dịch
  compiler directive
  dẫn hướng bộ biên dịch
  compiler generator
  trình sinh bộ biên dịch
  compiler listing
  danh sách bộ biên dịch
  conversational compiler
  bộ biên dịch hội thoại
  cross-compiler
  bộ biên dịch chéo
  font compiler
  bộ biên dịch phông chữ
  FORMAC (formulamanipulation compiler)
  bộ biên dịch thủ thuật công thức
  formula manipulation compiler (FORMAC)
  bộ biên dịch thủ thuật công thức
  incremental compiler
  bộ biên dịch tăng
  incremental compiler
  bộ biên dịch tăng dần
  incremental compiler
  bộ biên dịch từng bước
  matrix compiler
  bộ biên dịch ma trận
  native compiler
  bộ biên dịch riêng
  two-pass compiler
  bộ biên dịch hai lần
  chương trình biên dịch

  Giải thích VN: Một chương trình có thể đọc được các câu lệnh viết bằng ngôn ngữ lập trình mà con người có thể đọc, như Pascal hoặc Modula- 2, và dịch những câu lệnh đó thành một chương trình mà máy có thể đọc và thực hiện được. Các chương trình được biên dịch chạy nhanh hơn nhiều so với các chương trình được thông dịch vì toàn bộ chương trình này có thể tương tác trực tiếp với bộ vi xử lý và không cần chia bộ nhớ và trình thông dịch.

  byte code compiler
  chương trình biên dịch mã byte
  byte compiler
  chương trình biên dịch byte
  native compiler
  chương trình biên dịch riêng
  pessimising compiler
  chương trình biên dịch tồi

  Nguồn khác

  Nguồn khác

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  soạn giả

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  người soạn
  trình biên dịch

  Giải thích VN: Một chương trình có thể đọc được các câu lệnh viết bằng ngôn ngữ lập trình mà con người có thể đọc, như Pascal hoặc Modula- 2, và dịch những câu lệnh đó thành một chương trình mà máy có thể đọc và thực hiện được. Các chương trình được biên dịch chạy nhanh hơn nhiều so với các chương trình được thông dịch vì toàn bộ chương trình này có thể tương tác trực tiếp với bộ vi xử lý và không cần chia bộ nhớ và trình thông dịch.

  A language with an extensible compiler (ALEC)
  ngôn ngữ A có trình biên dịch mở rộng
  Ada compiler
  trình biên dịch Ada
  ALC (assemblylanguage compiler)
  trình biên dịch hợp ngữ
  ALEC (Alanguage with an extensible compiler)
  ngôn ngữ A có trình biên dịch mở rộng
  assembly language compiler (ALC)
  trình biên dịch hợp ngữ
  Borland Turbo C ++ Compiler (TCC)
  Trình biên dịch C ++ Borland Turbo
  byte code compiler
  chương trình biên dịch mã byte
  byte compiler
  chương trình biên dịch byte
  check out compiler
  trình biên dịch hiệu chỉnh
  compiler error
  lỗi trình biên dịch
  Compiler Monitor System (CMS)
  hệ thống giám sát trình biên dịch
  conversation compiler
  trình biên dịch hội thoại
  David's Readme Compiler (DRC)
  Trình biên dịch Readme của David
  incremental compiler
  trình biên dịch từng bước
  Information Presentation Facility Compiler (IBM) (IPFC)
  Trình biên dịch của phương tiện trình diễn thông tin (IBM)
  native compiler
  chương trình biên dịch riêng
  native compiler
  trình biên dịch gốc
  one pass compiler
  trình biên dịch một lượt
  pessimising compiler
  chương trình biên dịch tồi
  scientific compiler
  trình biên dịch khoa học
  Universal Compiler FORTRAN compatible
  Tương thích với trình biên dịch FORTRAN vạn năng

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  người biên soạn
  người sưu tập tài liệu

  Nguồn khác

  Oxford

  N.

  Computing a program for translating a high-levelprogramming language into machine code.
  A person whocompiles.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X