• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Cơ khí & công trình==
  == Cơ khí & công trình==
  -
   
  -
  =====bạc pittông ép hơi=====
   
  -
  =====séc măng kín (vòng găng khí)=====
  +
  =====bạc pittông ép hơi=====
   +
   
   +
  =====séc măng kín (vòng găng khí)=====
  == Hóa học & vật liệu==
  == Hóa học & vật liệu==
  -
  +
   
  -
  =====vòng xecmăng=====
  +
  =====vòng xecmăng=====
  == Ô tô==
  == Ô tô==
  -
   
  -
  =====bạc lửa=====
   
  -
  =====séc măng khí=====
  +
  =====bạc lửa=====
   +
   
   +
  =====séc măng khí=====
  == Điện lạnh==
  == Điện lạnh==
  -
  +
   
  -
  =====séc măng=====
  +
  =====séc măng=====
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  =====vòng đệm ép=====
  +
  =====vòng đệm ép=====
  -
  =====vòng ép=====
  +
  =====vòng ép=====
  =====vòng găng=====
  =====vòng găng=====
  Dòng 33: Dòng 31:
  =====xéc măng kín (vòng găng kín)=====
  =====xéc măng kín (vòng găng kín)=====
  -
   
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=compression%20ring compression ring] : National Weather Service
  +
   
  -
  [[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Ô tô]][[Category:Điện lạnh]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Xây dựng]]
  +
  [[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Ô tô]][[Category:Điện lạnh]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Xây dựng]]

  10:02, ngày 1 tháng 4 năm 2009


  Cơ khí & công trình

  bạc pittông ép hơi
  séc măng kín (vòng găng khí)

  Hóa học & vật liệu

  vòng xecmăng

  Ô tô

  bạc lửa
  séc măng khí

  Điện lạnh

  séc măng

  Kỹ thuật chung

  vòng đệm ép
  vòng ép
  vòng găng

  Xây dựng

  xéc măng kín (vòng găng kín)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X