• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  (/'''<font color="red">'kɔnfidənt</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn -->)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">'kɔnfidənt</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">'kŏn'fĭ-dənt</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn --> =====
   +
   
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  14:58, ngày 19 tháng 5 năm 2008

  /'kŏn'fĭ-dənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tin chắc, chắc chắn
  to be confident of sencess
  tin chắc là thành công
  Tự tin
  Tin tưởng, tin cậy
  a confident smile
  nụ cười tin tưởng
  Liều, liều lĩnh
  Trơ tráo, mặt dạn mày dày; láo xược

  Danh từ

  Người tâm phúc, người tri kỷ

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  tin chắc

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.

  Secure, sure, certain, assured, positive, convinced: Ifeel confident that we shall get the contract.
  Self-confident, self-assured, self-possessed, reliant,self-reliant, dauntless, bold, cool, cocksure, fearless,courageous, Colloq cocky: He strode into the room with aconfident air.

  Oxford

  Adj. & n.

  Adj.
  Feeling or showing confidence;self-assured, bold (spoke with a confident air).
  (often foll.by of, or that + clause) assured, trusting (confident of yoursupport; confident that he will come).
  N. archaic =confidant.
  Confidently adv. [F f. It. confidente (asconfide)]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X