• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">/,kɔnfi'denʃl/</font>'''/=====
  +
  ====='''<font color="red">/,kɔnfi'denʃl/</font>'''=====
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->

  09:00, ngày 13 tháng 5 năm 2008

  /,kɔnfi'denʃl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Kín, bí mật; nói riêng với nhau
  confidential information
  tin mật
  Thân tín, tâm phúc; được tin cẩn
  confidential friend
  bạn tâm phúc
  Thổ lộ tâm tình, tâm sự
  to be confidential with someone
  tâm sự với ai
  confidential agent
  đặc vụ
  confidential secretary
  thư ký riêng

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mật

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.

  Private, secret, intimate; classified; Colloq hush-hush:These confidential papers must never be out of your possession.

  Oxford

  Adj.

  Spoken or written in confidence.
  Entrusted withsecrets (a confidential secretary).
  Confiding.
  Confidentiality n. confidentially adv.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X