• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====( + to, with) sự phù hợp, sự thích hợp===== =====( + with, to) sự tuân theo; sự y theo==...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">kən-fôr'mĭ-tē</font>'''/=====
  {{Phiên âm}}
  {{Phiên âm}}
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->

  14:52, ngày 19 tháng 5 năm 2008

  /kən-fôr'mĭ-tē/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( + to, with) sự phù hợp, sự thích hợp
  ( + with, to) sự tuân theo; sự y theo
  in conformity with the law
  theo đúng luật
  Sự tuân giáo (theo giáo phái ở Anh)

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  sự giữ nguyên hình

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  tính confooc

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sự phù hợp
  sự tuân thủ
  sự tương quan

  Oxford

  N.

  (often foll. by to, with) action or behaviour inaccordance with established practice; compliance.
  (oftenfoll. by to, with) correspondence in form or manner; likeness,agreement.
  Brit. compliance with the practices of the Churchof England. [ME f. OF conformit‚ or LL conformitas (asconform)]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X