• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">kə'nekʃn</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
   +
  {{Phiên âm}}
   +
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   +
   
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  -
  =====Sự liên quan, sự liên lạc, sự chắp nối, mối liên quan=====
  +
  =====Sự liên quan, sự liên lạc, mối quan hệ; sự chấp nối=====
  ::[[to]] [[have]] [[a]] [[connection]] [[with]]
  ::[[to]] [[have]] [[a]] [[connection]] [[with]]
  ::có quan hệ với
  ::có quan hệ với

  09:39, ngày 23 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự liên quan, sự liên lạc, mối quan hệ; sự chấp nối
  to have a connection with
  có quan hệ với
  Sự mạch lạc
  there is no connection in his speech
  bài nói của anh ta chẳng có mạch lạc gì cả
  Sự giao thiệp, sự kết giao
  to form a connection with someone
  giao thiệp với ai
  to break off a connection
  tuyệt đường giao thiệp, tuyệt giao
  Bà con, họ hàng, thân thuộc
  he is a connection of mine
  anh ta là người bà con của tôi
  (tôn giáo) phái, giáo phái
  (thương nghiệp) khách hàng
  shop has a good (wide) connection
  cửa hàng đông khách
  Tàu xe chạy nối tiếp (tiếp vận với những tàu xe khác)
  to miss the connection
  nhỡ mất chuyến xe chạy nối tiếp
  Vật nối; chỗ nối (hai ống nối với nhau)
  in that connection
  về điều đó, liên quan đến điều đó
  in connection with
  có quan hệ với, có liên quan với, có dính líu tới
  Chạy nối tiếp với (tàu xe)

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  tính liên thông

  Nguồn khác

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  sự nối mối nối

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chi tiết nối
  khớp liên kết
  khớp nối
  cross-connection
  khớp nối chữ thập
  flange connection
  khớp nối bích
  flanged connection
  khớp nối bích
  flexible connection
  khớp nối mềm
  flexible duct connection
  khớp nối ống dễ uốn
  hose connection
  khớp nối ống mềm
  pipe connection
  khớp nối ống
  đường liên kết
  multipoint connection
  đường liên kết nhiều điểm
  đường nối
  digital connection
  đường nối số
  earth connection
  đường nối đất
  electric connection
  đường nối điện
  fiber optic connection
  đường nối sợi quang
  first connection to grid
  đường nối đầu tiên tới lưới
  interface connection
  đường nối xuyên
  parallel connection
  đường nối song song
  point-to-point connection
  đường nối tới điểm
  ghép nối
  bus bar connection panel
  bảng ghép nối thanh cái
  connection diagram
  sơ đồ ghép nối
  connection in series
  sự ghép nối tiếp
  mesh connection
  ghép nối kiểu mắt lưới
  series connection
  ghép nối tiếp
  tandem connection
  sự ghép nối trước sau
  nối
  mạch nối
  brake-pipe connection
  mạch nối đường ống phanh
  drain connection
  mạch nối cực máng
  multiple connection
  mạch nối song song
  parallel connection
  mạch nối song song
  permanent contact connection
  mạch nối tiếp xúc cố định (không tháo được)
  plug connection
  mạch nối cắm
  polygon connection
  mạch nối đa giác
  series connection
  mạch nối tiếp
  tandem connection
  mạch nối tiếp
  mối ghép
  bolted connection
  mối ghép bulông
  flange connection
  mối ghép bích
  flanged connection
  mối ghép có bích
  flare connection
  mối ghép ống loe
  flared nut connection
  mối ghép đai ốc loe
  permanent connection
  mối ghép không tháo được
  releasable connection
  mối ghép tháo được
  mối nối
  ống nối
  sơ đồ
  sự đấu dây
  sự ghép nối
  connection in series
  sự ghép nối tiếp
  tandem connection
  sự ghép nối trước sau
  sự ghép
  common collector connection
  sự ghép CC
  common collector connection
  sự ghép cực góp chung
  common emitter connection
  sự ghép CE
  common emitter connection
  sự ghép cực phát chung
  connection in parallel
  sự ghép song song
  connection in series
  sự ghép nối tiếp
  enfilade connection
  sự ghép dãy phòng tiền
  motor connection
  sự ghép động cơ
  plug contact connection
  sự ghép tiếp xúc tháo được
  pump connection
  sự ghép bơm
  tandem connection
  sự ghép nối trước sau
  sự kết hợp
  sự kết nối
  sự liên hệ
  sự liên kết
  beam framing moment connection
  sự liên kết cứng các dầm
  beam framing shear connection
  sự liên kết tự do các dầm
  bolted connection
  sự liên kết bulông
  mixed connection
  sự liên kết hỗn hợp
  pin connection
  sự liên kết bằng chốt
  roof slope connection
  sự liên kết mái dốc
  roof slope connection
  sự liên kết mái nghiêng
  sự mắc
  sự nối
  sự nối dây
  sự nối điện
  telephone connection
  sự nối điện thoại
  sự nối tiếp
  wire connection
  sự nối (tiếp) đường dây (dẫn)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chấp nối
  sự liên quan
  tàu xe chạy nối tiếp
  tiếp vận

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Uniting, joining, linking, connecting, coupling; union,bond, joint, link: The US constitution forbids a formalconnection between Church and State. The connection between thefittings has broken. 2 link, tie, (inter)relation(ship),interplay, bearing, reference, relevance, appropriateness,correlation, tie-in; coherence, consistency, association: Youranswer had no connection with the question.
  Often,connections. contact, ally, acquaintance, friend (at court);influence, Colloq pull; Slang US drag: With their connections,they can get away with anything.
  Connections. relatives,relations, family, kin, kith and kin: They have connections inAustralia.

  Oxford

  N.

  (also Brit. connexion) 1 a the act of connecting; the stateof being connected. b an instance of this.
  The point atwhich two things are connected (broke at the connection).
  A athing or person that connects; a link (a radio formed the onlyconnection with the outside world; cannot see the connectionbetween the two ideas). b a telephone link (got a badconnection).
  Arrangement or opportunity for catching aconnecting train etc.; the train etc. itself (missed theconnection).
  Electr. a the linking up of an electric currentby contact. b a device for effecting this.
  (often in pl.) arelative or associate, esp. one with influence (has connectionsin the Home Office; heard it through a business connection).
  A relation of ideas; a context (in this connection I have todisagree).
  Sl. a supplier of narcotics.
  A religious body,esp. Methodist.
  Connectional adj. [L connexio (as connect): spelling -ct-after connect]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X