• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Hiện nay (18:52, ngày 20 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">k&#601;n'sju:m&#601;bl</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">k&#601;n'sju:m&#601;bl</font>'''/=====
  - 
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   
  - 
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Tính từ===
  ===Tính từ===
  - 
  =====Có thể bị thiêu huỷ, có thể bị cháy sạch=====
  =====Có thể bị thiêu huỷ, có thể bị cháy sạch=====
  - 
  =====Có thể ăn được, có thể tiêu thụ được=====
  =====Có thể ăn được, có thể tiêu thụ được=====
  ==Cơ Khí Xây dựng==
  ==Cơ Khí Xây dựng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  - 
  =====Vật tư phụ, vật tư tiêu hao=====
  =====Vật tư phụ, vật tư tiêu hao=====
  - 
  =====Que hàn=====
  =====Que hàn=====
  -
   
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại:Tham khảo chung]][[Thể_loại:Cơ Khí Xây dựng]]
  -
  == Oxford==
  +
  -
  ===Adj. & n.===
  +
  -
   
  +
  -
  =====Adj. that can be consumed; intended for consumption.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====N. (usu. in pl.) a commodity that is eventuallyused up, worn out, or eaten.=====
  +
  -
   
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  -
   
  +
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=consumable consumable] : National Weather Service
  +
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=consumable consumable] : Corporateinformation
  +
  -
   
  +
  -
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  +
  -
  [[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
  +
  -
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]
  +
  -
  [[Category:Cơ Khí Xây dựng]]
  +

  Hiện nay

  /kən'sju:məbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể bị thiêu huỷ, có thể bị cháy sạch
  Có thể ăn được, có thể tiêu thụ được

  Cơ Khí Xây dựng

  Danh từ

  Vật tư phụ, vật tư tiêu hao
  Que hàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X