• (Khác biệt giữa các bản)
  (Adj. & n.)
  Dòng 13: Dòng 13:
  =====Có thể ăn được, có thể tiêu thụ được=====
  =====Có thể ăn được, có thể tiêu thụ được=====
   +
  ==Cơ Khí Xây dựng==
   +
  ===Danh từ===
   +
   +
  =====Vật tư phụ, vật tư tiêu hao=====
   +
   +
  =====Que hàn=====
   +
  == Oxford==
  == Oxford==
  Dòng 25: Dòng 32:
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=consumable consumable] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=consumable consumable] : National Weather Service
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=consumable consumable] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=consumable consumable] : Corporateinformation
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]
   +
  [[Category:Cơ Khí Xây dựng]]

  15:21, ngày 4 tháng 6 năm 2008

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể bị thiêu huỷ, có thể bị cháy sạch
  Có thể ăn được, có thể tiêu thụ được

  Cơ Khí Xây dựng

  Danh từ

  Vật tư phụ, vật tư tiêu hao
  Que hàn

  Oxford

  Adj. & n.

  Adj. that can be consumed; intended for consumption.
  N. (usu. in pl.) a commodity that is eventuallyused up, worn out, or eaten.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X