• (Khác biệt giữa các bản)

  PhanXiPang (Thảo luận | đóng góp)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Quy chuẩn hợp đồng===== ::The agreed quality or standard to which supply or performance against a [[contract]...)
  So với sau →

  03:12, ngày 10 tháng 4 năm 2009

  Đấu thầu

  Quy chuẩn hợp đồng
  The agreed quality or standard to which supply or performance against a contract shall conform. The standard may be in the form of description, drawings, specifications, samples, or any combination of these
  Là các yêu cầu về chất lượng trong quá trình thực hiện hợp đồng phải tuân thủ. Quy chuẩn hợp đồng có thể dưới dạng mô tả, bản vẽ, đặc tính, mẫu mã hoặc tổ hợp các yêu cầu trên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X