• (Khác biệt giữa các bản)
  (trời ơi là trời =(()
  (undo)
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">kən´vi:njənt</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">kən´vi:njənt</font>'''/=====
  -
  ==Thông dụng==
  +
  [kən.ˈvin.jənt]
  -
  ===Danh từ===
  +
  -
  =====Sự tiện lợi, sự thuận lợi; sự thích hợp=====
  +
  ==Tính từ==
  -
  ::[[for]] [[greater]] [[convenience]]
  +
  -
  ::để thuận lợi hơn
  +
  -
  ::[[that]] [[is]] [[a]] [[matter]] [[of]] [[convenience]]
  +
  -
  ::vấn đề là xem có thích hợp (có tiện) không
  +
  -
  ::[[at]] [[your]] [[earliest]] [[convenience]]
  +
  -
  ::lúc nào thuận tiện nhất cho ông (trong thư giữa các hãng buôn)
  +
  -
  ::[[to]] [[like]] [[one's]] [[convenience]]
  +
  -
  ::thích tiện nghi
  +
  -
  =====Đồ dùng, các thứ tiện nghi=====
  +
  =====Tiện lợi, thuận lợi; thích hợp.=====
  -
  ::[[convenience]] [[food]]
  +
  -
  ::thực phẩm chế biến sẵn
  +
  -
  ::[[the]] [[house]] [[is]] [[full]] [[of]] [[conveniences]] [[of]] [[every]] [[sort]]
  +
  -
  ::nhà có đủ các thứ đồ dùng tiện nghi
  +
  -
   
  +
  -
  =====Lợi ích vật chất, điều lợi=====
  +
  -
  ::[[marriage]] [[of]] [[convenience]]
  +
  -
  ::sự lấy nhau vì lợi
  +
  -
   
  +
  -
  =====Nhà tiêu, hố xí=====
  +
  -
  ::[[to]] [[await]] ([[suit]]) [[somebody's]] [[convenience]]
  +
  -
  ::lưu tâm đến sự thuận tiện của ai, làm cho phù hợp với ý thích ai
  +
  -
  ::[[to]] [[make]] [[a]] [[convenience]] [[of]] [[somebody]]
  +
  -
  ::lợi dụng ai một cách táng tận lương tâm
  +
  -
  ::[[to]] [[meet]] [[someone's]] [[convenience]]
  +
  -
  ::thích hợp với ai
  +
   +
  :: [[to]] [[find [[a]] [[convenient]] [[opportunity]] [[to]] [[do]] [[something]]
   +
  :: tìm cơ hội thuận lợi để làm việc gì
   +
  :: [[convenient]] [[to]] [[the]] [[hand]]
   +
  :: thuận tay
  ==Các từ liên quan==
  ==Các từ liên quan==

  01:09, ngày 25 tháng 6 năm 2010

  /kən´vi:njənt/

  [kən.ˈvin.jənt]

  Tính từ

  Tiện lợi, thuận lợi; thích hợp.
  to [[find a convenient opportunity to do something
  tìm cơ hội thuận lợi để làm việc gì
  convenient to the hand
  thuận tay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X